กลุ่มข้อมูลทั้งหมดในชุมชนนี้

Thumbnail
คู่มือ ถาม-ตอบ
คู่มือ ถาม-ตอบ

ดู
Thumbnail
จดหมายข่าว
จดหมายข่าว

ดู
Thumbnail
บทความ
บทความ

ดู
Thumbnail
บทเพลง
บทเพลง

ดู
Thumbnail
แผ่นพับ/ภาพพลิก
แผ่นพับ/ภาพพลิก

ดู
Thumbnail
ภาพข่าว
ภาพข่าว

ดู
Thumbnail
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย

ดู
Thumbnail
ภาพนิทรรศการ
ภาพนิทรรศการ

ดู
Thumbnail
วีดิทัศน์
วีดิทัศน์

ดู
Thumbnail
สปอตวิทยุ
สปอตวิทยุ

ดู
Thumbnail
หนังสือ
หนังสือ

ดู
Thumbnail
อินโฟกราฟิกส์
อินโฟกราฟิกส์

ดู

รายการที่เพิ่มล่าสุด

Thumbnail
เลี้ยงลูกอย่างไร ให้ เก่ง ดี มีความสุข
เลี้ยงลูกอย่างไร ให้ เก่ง ดี มีความสุข

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

วีดิทัศน์ - สารคดี | video/mp4

ดู
Thumbnail
นมแม่...แน่ที่สุด
นมแม่...แน่ที่สุด

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

วีดิทัศน์ - สารคดี | video/mp4

นำเสนอประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สารอาหารในน้ำนมแม่ พัฒนาการของเด็กไทย การทำการตลาดของนมผง และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก (CODE)

ดู
Thumbnail
ลูกโต...ด้วยน้ำนมแม่ [แผ่นพับ]
ลูกโต...ด้วยน้ำนมแม่ [แผ่นพับ]

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

2014-05

เอกสารเผยแพร่ - แผ่นพับ | application/pdf

นำเสนอประโยชน์ของนมแม่ต่อทารก ความแตกต่างระหว่างนมแม่และนมผสม เทคนิคการบีบน้ำนม และการดูแลสุขภาพของคุณแม่เมื่ออยู่ในช่วงให้นม

ดู
Thumbnail
คู่มือ แม่ทำงานเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
คู่มือ แม่ทำงานเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

อัญชรี พรหมสกุล, บรรณาธิการ

2014-02

หนังสือ - ทั่วไป | application/pdf

นำเสนอประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สารอาหารในน้ำนมแม่ วิธีการและการแก้ปัญหาต่างๆ ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของคุณแม่ที่ต้องทำงานนอกบ้าน

ดู
Thumbnail
รู้มั้ย...เลือกโรงพยาบาลถูก ลูกได้กินนมแ...
รู้มั้ย...เลือกโรงพยาบาลถูก ลูกได้กินนมแม่

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

วีดิทัศน์ - สารคดี | video/mp4

ดู
Thumbnail
รู้มั้ย...น้ำนมมาแน่ ถ้าแม่รู้ และทำถูกว...
รู้มั้ย...น้ำนมมาแน่ ถ้าแม่รู้ และทำถูกวิธี

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

วีดิทัศน์ - สารคดี | video/mp4

ดู
Thumbnail
รู้มั้ย...แยกแม่แยกลูกหลังคลอด ไม่ดีนะ
รู้มั้ย...แยกแม่แยกลูกหลังคลอด ไม่ดีนะ

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

วีดิทัศน์ - สารคดี | video/mp4

ดู
Thumbnail
รู้มั้ย...ยิ่งดูดนมแม่เร็ว น้ำนมยิ่งมาเร...
รู้มั้ย...ยิ่งดูดนมแม่เร็ว น้ำนมยิ่งมาเร็ว

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

วีดิทัศน์ - สารคดี | video/mp4

ดู
Thumbnail
รู้มั้ย...โฟเลต ไอโอดีน ธาตุเหล็ก สำคัญต...
รู้มั้ย...โฟเลต ไอโอดีน ธาตุเหล็ก สำคัญต่อลูกในท้องเพียงใด

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

วีดิทัศน์ - สารคดี | video/mp4

ดู
Thumbnail
รู้มั้ย...ว่ามีน้อง รีบฝากท้องทันที
รู้มั้ย...ว่ามีน้อง รีบฝากท้องทันที

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

วีดิทัศน์ - สารคดี | video/mp4

ดู
Thumbnail
รู้มั้ย...ลงทุน 9 เดือน กำไรตลอดชีวิต
รู้มั้ย...ลงทุน 9 เดือน กำไรตลอดชีวิต

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

วีดิทัศน์ - สารคดี | video/mp4

ดู
Thumbnail
การอุ้มลูก...ดูดนมแม่อย่างถูกวิธี
การอุ้มลูก...ดูดนมแม่อย่างถูกวิธี

ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

วีดิทัศน์ - สารคดี | video/mp4

ดู
Thumbnail
อาหารสำหรับแม่ให้นมบุตร [อินโฟกราฟิก]
อาหารสำหรับแม่ให้นมบุตร [อินโฟกราฟิก]

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

2014-03

อินโฟกราฟิก | image/jpeg

ดู
Thumbnail
วิธีเอาลูกเข้าเต้าแม่ [อินโฟกราฟิก]
วิธีเอาลูกเข้าเต้าแม่ [อินโฟกราฟิก]

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

2014-03

อินโฟกราฟิก | image/jpeg

ดู
Thumbnail
นมแม่ แน่ที่สุด [อินโฟกราฟิก]
นมแม่ แน่ที่สุด [อินโฟกราฟิก]

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

2014-03

อินโฟกราฟิก | image/jpeg

ดู
Thumbnail
ทำอย่างไรให้น้ำนมมาเร็วและเพียงพอ [อินโฟ...
ทำอย่างไรให้น้ำนมมาเร็วและเพียงพอ [อินโฟกราฟิก]

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

2014-03

อินโฟกราฟิก | image/jpeg

ดู
Thumbnail
ท่าอุ้ม [อินโฟกราฟิก]
ท่าอุ้ม [อินโฟกราฟิก]

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

2014-03

อินโฟกราฟิก | image/jpeg

ดู
Thumbnail
เส้นทางเดินของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ [อิน...
เส้นทางเดินของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ [อินโฟกราฟิก]

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

2014-03

อินโฟกราฟิก | image/jpeg

ดู
Thumbnail
เมื่อแม่ไปทำงาน [อินโฟกราฟิก]
เมื่อแม่ไปทำงาน [อินโฟกราฟิก]

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

2014-03

อินโฟกราฟิก | image/jpeg

ดู
Thumbnail
อาหารและโภชนาการสำหรับคุณแม่ที่ให้นมบุตร...
อาหารและโภชนาการสำหรับคุณแม่ที่ให้นมบุตร [อินโฟกราฟิก]

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

2014-03

อินโฟกราฟิก | image/jpeg

ดู