กลุ่มข้อมูลทั้งหมดในชุมชนนี้

Thumbnail
คู่มือ ถาม-ตอบ
คู่มือ ถาม-ตอบ

ดู
Thumbnail
จดหมายข่าว
จดหมายข่าว

ดู
Thumbnail
บทความ
บทความ

ดู
Thumbnail
บทเพลง
บทเพลง

ดู
Thumbnail
บอร์ดนิทรรศการ
บอร์ดนิทรรศการ

ดู
Thumbnail
แผ่นพับ/ภาพพลิก
แผ่นพับ/ภาพพลิก

ดู
Thumbnail
ภาพข่าว
ภาพข่าว

ดู
Thumbnail
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย

ดู
Thumbnail
สปอตโทรทัศน์ / วีดิทัศน์ / แอนิเมชั่น
สปอตโทรทัศน์ / วีดิทัศน์ / แอนิเมชั่น

ดู
Thumbnail
สปอตวิทยุ
สปอตวิทยุ

ดู
Thumbnail
หนังสือ
หนังสือ

ดู
Thumbnail
อินโฟกราฟิกส์
อินโฟกราฟิกส์

ดู

รายการที่เพิ่มล่าสุด

Thumbnail
แอนิเมชั่น เรื่อง เทคนิคช่วยลูกเลิกติดขว...
แอนิเมชั่น เรื่อง เทคนิคช่วยลูกเลิกติดขวดนม

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

2007-09-05

วีดิทัศน์ | video/mp4

ดู
Thumbnail
แอนิเมชั่น เรื่อง บ๊าย บาย ขวดนม ช้าไป โ...
แอนิเมชั่น เรื่อง บ๊าย บาย ขวดนม ช้าไป โรคภัยตามมา : กินนมใส่แก้ว ใส่กล่อง ดีกว่า

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

2007-09-05

วีดิทัศน์ | video/mp4

ดู
Thumbnail
สื่อวิทยุ เรื่อง เทคนิค ช่วยลูกเลิกติดขว...
สื่อวิทยุ เรื่อง เทคนิค ช่วยลูกเลิกติดขวดนม

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

2007-09-05

สปอตวิทยุ | audio/x-mpeg

ดู
Thumbnail
สื่อวิทยุ เรื่อง ไม่นอนหลับคาขวดนม แปรงฟ...
สื่อวิทยุ เรื่อง ไม่นอนหลับคาขวดนม แปรงฟันให้ลูกแล้ว ก็ไม่ควรให้ลูกดูดนมอีก

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

2007-09-05

สปอตวิทยุ | audio/x-mpeg

ดู
Thumbnail
สื่อวิทยุ เรื่อง สบ๊าย สบาย บ๊าย บาย ขวด...
สื่อวิทยุ เรื่อง สบ๊าย สบาย บ๊าย บาย ขวดนม พ่อแม่ไม่ยุ่ง ลูกสุขภาพดี

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

2007-09-05

สปอตวิทยุ | audio/x-mpeg

ดู
Thumbnail
สื่อวิทยุ เรื่อง เตรียมตัวเด็กให้พร้อมที...
สื่อวิทยุ เรื่อง เตรียมตัวเด็กให้พร้อมที่จะบ๊าบ บาย ขวดนม เมื่อถึงเวลา

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

2007-09-05

สปอตวิทยุ | audio/x-mpeg

ดู
Thumbnail
สื่อวิทยุ เรื่อง ทำไมต้องบ๊ายบายขวดนม เด...
สื่อวิทยุ เรื่อง ทำไมต้องบ๊ายบายขวดนม เด็กควรบ๊ายบายขวดนมเมื่อไร

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

2007-09-05

สปอตวิทยุ | audio/x-mpeg

ดู
Thumbnail
เลี้ยงลูกอย่างไร ให้ เก่ง ดี มีความสุข
เลี้ยงลูกอย่างไร ให้ เก่ง ดี มีความสุข

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

วีดิทัศน์ - สารคดี | video/mp4

ดู
Thumbnail
นมแม่...แน่ที่สุด
นมแม่...แน่ที่สุด

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

วีดิทัศน์ - สารคดี | video/mp4

นำเสนอประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สารอาหารในน้ำนมแม่ พัฒนาการของเด็กไทย การทำการตลาดของนมผง และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก (CODE)

ดู
Thumbnail
ลูกโต...ด้วยน้ำนมแม่ [แผ่นพับ]
ลูกโต...ด้วยน้ำนมแม่ [แผ่นพับ]

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

2014-05

เอกสารเผยแพร่ - แผ่นพับ | application/pdf

นำเสนอประโยชน์ของนมแม่ต่อทารก ความแตกต่างระหว่างนมแม่และนมผสม เทคนิคการบีบน้ำนม และการดูแลสุขภาพของคุณแม่เมื่ออยู่ในช่วงให้นม

ดู
Thumbnail
คู่มือ แม่ทำงานเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
คู่มือ แม่ทำงานเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

อัญชรี พรหมสกุล, บรรณาธิการ

2014-02

หนังสือ - ทั่วไป | application/pdf

นำเสนอประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สารอาหารในน้ำนมแม่ วิธีการและการแก้ปัญหาต่างๆ ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของคุณแม่ที่ต้องทำงานนอกบ้าน

ดู
Thumbnail
รู้มั้ย...เลือกโรงพยาบาลถูก ลูกได้กินนมแ...
รู้มั้ย...เลือกโรงพยาบาลถูก ลูกได้กินนมแม่

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

วีดิทัศน์ - สารคดี | video/mp4

ดู
Thumbnail
รู้มั้ย...น้ำนมมาแน่ ถ้าแม่รู้ และทำถูกว...
รู้มั้ย...น้ำนมมาแน่ ถ้าแม่รู้ และทำถูกวิธี

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

วีดิทัศน์ - สารคดี | video/mp4

ดู
Thumbnail
รู้มั้ย...แยกแม่แยกลูกหลังคลอด ไม่ดีนะ
รู้มั้ย...แยกแม่แยกลูกหลังคลอด ไม่ดีนะ

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

วีดิทัศน์ - สารคดี | video/mp4

ดู
Thumbnail
รู้มั้ย...ยิ่งดูดนมแม่เร็ว น้ำนมยิ่งมาเร...
รู้มั้ย...ยิ่งดูดนมแม่เร็ว น้ำนมยิ่งมาเร็ว

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

วีดิทัศน์ - สารคดี | video/mp4

ดู
Thumbnail
รู้มั้ย...โฟเลต ไอโอดีน ธาตุเหล็ก สำคัญต...
รู้มั้ย...โฟเลต ไอโอดีน ธาตุเหล็ก สำคัญต่อลูกในท้องเพียงใด

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

วีดิทัศน์ - สารคดี | video/mp4

ดู
Thumbnail
รู้มั้ย...ว่ามีน้อง รีบฝากท้องทันที
รู้มั้ย...ว่ามีน้อง รีบฝากท้องทันที

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

วีดิทัศน์ - สารคดี | video/mp4

ดู
Thumbnail
รู้มั้ย...ลงทุน 9 เดือน กำไรตลอดชีวิต
รู้มั้ย...ลงทุน 9 เดือน กำไรตลอดชีวิต

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

วีดิทัศน์ - สารคดี | video/mp4

ดู
Thumbnail
การอุ้มลูก...ดูดนมแม่อย่างถูกวิธี
การอุ้มลูก...ดูดนมแม่อย่างถูกวิธี

ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

วีดิทัศน์ - สารคดี | video/mp4

ดู
Thumbnail
อาหารสำหรับแม่ให้นมบุตร [อินโฟกราฟิก]
อาหารสำหรับแม่ให้นมบุตร [อินโฟกราฟิก]

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

2014-03

อินโฟกราฟิก | image/jpeg

ดู