แสดงระเบียนรายการแบบย่อ

dc.contributor.authorศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
dc.date.accessioned2010-10-25T03:23:21Z
dc.date.available2010-10-25T03:23:21Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.urihttps://dlibrary.thaibreastfeeding.org/handle/023548404.11/113
dc.descriptionรายงานวิจัยนมแม่ ปี 2548 นำเสนองานวิจัย 9 เรื่อง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งดำเนินการวิจัยโดยนักวิชาการ บุคลากรสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในโรงพยาบาลต่างๆen_US
dc.description.sponsorshipสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข
dc.description.sponsorshipสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
dc.description.tableofcontents1. การพัฒนารูปแบบก้อนทำความเย็น (น้ำแข็งแหนม) -- 2. การศึกษาสิทธิของมารดาในการลาคลอดบุตร -- 3. การศึกษาเปรียบเทียบสภาวะความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงของทารกอายุ 6 เดือน ในกลุ่มที่ได้รับนมแม่อย่างเดียว และกลุ่มที่ไม่ได้รับนมแม่อย่างเดียว -- 4. การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : การลดความเสี่ยงต่อการพัฒนาภาษา และพูดช้าหรือภาษาไม่สมวัยของเด็กอายุ 2 ปี -- 5. อิทธิพลของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อการพูดคำแรกที่มีความหมาย ของเด็กไทยในช่วงอายุ 1 ขวบปีแรก -- 6. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของวิธีการติดตามเยี่ยมมารดาหลังคลอดที่บ้านและทางโทรศัพท์ต่ออัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี -- 7. ผลของโครงการนมแม่ต่ออัตราและระยะเวลาการให้นมมารดาในทารกคลอดก่อนกำหนดของไอซียูทารกแรกเกิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า -- 8. การให้ทารกดูดนมมารดาเร็ว ดูดบ่อย และดูดถูกวิธีต่อภาวะตัวเหลืองของทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลมหาสารคาม -- 9. การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
dc.format.extent89 หน้า
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.language.isothaen
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectน้ำแข็งแหนม
dc.subjectก้อนทำความเย็น
dc.subjectนมผสม
dc.subjectการลาคลอด -- วิจัย
dc.subjectการให้นม -- วิจัยen_US
dc.subject.otherการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ -- วิจัย (Breast feeding -- Research)
dc.subject.otherน้ำนม -- การเก็บและรักษา -- วิจัย (Brest milk -- Preservation -- Research)
dc.subject.otherการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว -- วิจัย (Exclusive breast feeding -- Research)
dc.subject.otherเด็ก -- ภาษา -- วิจัย (Children -- Language -- Research)
dc.subject.otherทารก -- โภชนาการ (Infants -- Nutrition)
dc.subject.otherภาวะตัวเหลือง (Jaundice)
dc.subject.otherทารก -- การดูแล -- วิจัย (Infants -- Care -- Research)
dc.subject.otherทารก -- โภชนาการ -- วิจัย (Infants -- Nutrition -- Research)
dc.subject.otherการให้นม (Lactation)
dc.subject.otherเด็ก -- พัฒนาการ -- วิจัย (Children -- Development -- Research)
dc.titleรายงานวิจัยนมแม่ ปี 2548
dc.typeText
dc.rights.holderศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
mods.genreรายงานวิจัย
mods.location.physicalLocationมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี


แฟ้มในรายการข้อมูลนี้

Thumbnail

รายการข้อมูลนี้ปรากฎอยู่ในกลุ่มข้อมูลดังนี้

แสดงระเบียนรายการแบบย่อ

ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)
ยกเว้นจากที่ระบุไว้ สัญญาของรายการนี้อธิบายว่า ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)