คลังข้อมูลศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย (Digital library, Thai Breastfeeding Center) เป็นแหล่งรวบรวม และเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (Breastfeeding) ซึ่งจัดทำและเผยแพร่ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป

เลือกชุมชนเพื่อเรียกดูกลุ่มข้อมูลภายในชุมชน

Thumbnail
บุคลากรสาธารณสุข
บุคลากรสาธารณสุข

หนังสือวิชาการ งานวิจัย บทบรรยาย และบทความวิชาการสำหรับแพทย์ พยาบาล นักศึกษา และบุคลากรสาธารณสุข

ดู
Thumbnail
แม่และประชาชนทั่วไป
แม่และประชาชนทั่วไป

สื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป

ดู
type-icon
สื่อสารสร้างสังคมนมแม่
สื่อสารสร้างสังคมนมแม่

สง่า ดามาพงษ์

2017-11

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

ดู
type-icon
After the code act, what's next?
After the code act, what's next?

ภิเศก ลุมพิกานนท์

2017-11

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

ดู
type-icon
Breaking the barriers: breastfeeding at ...
Breaking the barriers: breastfeeding at the beginning

ภัทรวลัย ตลึงจิตร

2017-11

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

ดู
type-icon
Breastfeeding benefits: claim or over cl...
Breastfeeding benefits: claim or over claim

พันเอกหญิง ปริศนา พานิชกุล

2017-11

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

ดู
type-icon
After the code act: what's next
After the code act: what's next

จริยา วิทยะศุภร

2017-11

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

ดู