คลังข้อมูลศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย (Digital library, Thai Breastfeeding Center) เป็นแหล่งรวบรวม และเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (Breastfeeding) ซึ่งจัดทำและเผยแพร่ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป

Select a community to browse its collections.

Thumbnail
บุคลากรสาธารณสุข
บุคลากรสาธารณสุข

หนังสือวิชาการ งานวิจัย บทบรรยาย และบทความวิชาการสำหรับแพทย์ พยาบาล นักศึกษา และบุคลากรสาธารณสุข

View
Thumbnail
แม่และประชาชนทั่วไป
แม่และประชาชนทั่วไป

สื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป

View
Thumbnail
การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 6 ...
การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 6 : เอกสารประกอบการประชุม

ฺศิราพร สวัสดิวร, บรรณาธิการ

2017-11-08

เอกสารประกอบการประชุม | application/pdf

View
Thumbnail
เลี้ยงลูกอย่างไร ให้ เก่ง ดี มีความสุข
เลี้ยงลูกอย่างไร ให้ เก่ง ดี มีความสุข

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

วีดิทัศน์ - สารคดี | video/mp4

View
Thumbnail
นมแม่...แน่ที่สุด
นมแม่...แน่ที่สุด

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

วีดิทัศน์ - สารคดี | video/mp4

นำเสนอประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สารอาหารในน้ำนมแม่ พัฒนาการของเด็กไทย การทำการตลาดของนมผง และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก (CODE)

View
Thumbnail
ลูกโต...ด้วยน้ำนมแม่ [แผ่นพับ]
ลูกโต...ด้วยน้ำนมแม่ [แผ่นพับ]

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

2014-05

เอกสารเผยแพร่ - แผ่นพับ | application/pdf

นำเสนอประโยชน์ของนมแม่ต่อทารก ความแตกต่างระหว่างนมแม่และนมผสม เทคนิคการบีบน้ำนม และการดูแลสุขภาพของคุณแม่เมื่ออยู่ในช่วงให้นม

View
Thumbnail
คู่มือ แม่ทำงานเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
คู่มือ แม่ทำงานเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

อัญชรี พรหมสกุล, บรรณาธิการ

2014-02

หนังสือ - ทั่วไป | application/pdf

นำเสนอประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สารอาหารในน้ำนมแม่ วิธีการและการแก้ปัญหาต่างๆ ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของคุณแม่ที่ต้องทำงานนอกบ้าน

View