คลังข้อมูลศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย (Digital library, Thai Breastfeeding Center) เป็นแหล่งรวบรวม และเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (Breastfeeding) ซึ่งจัดทำและเผยแพร่ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป

Select a community to browse its collections.

Thumbnail
บุคลากรสาธารณสุข
บุคลากรสาธารณสุข

หนังสือวิชาการ งานวิจัย บทบรรยาย และบทความวิชาการสำหรับแพทย์ พยาบาล นักศึกษา และบุคลากรสาธารณสุข

View
Thumbnail
แม่และประชาชนทั่วไป
แม่และประชาชนทั่วไป

สื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป

View
Thumbnail
แอนิเมชั่น เรื่อง เทคนิคช่วยลูกเลิกติดขว...
แอนิเมชั่น เรื่อง เทคนิคช่วยลูกเลิกติดขวดนม

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

2007-09-05

วีดิทัศน์ | video/mp4

View
Thumbnail
แอนิเมชั่น เรื่อง บ๊าย บาย ขวดนม ช้าไป โ...
แอนิเมชั่น เรื่อง บ๊าย บาย ขวดนม ช้าไป โรคภัยตามมา : กินนมใส่แก้ว ใส่กล่อง ดีกว่า

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

2007-09-05

วีดิทัศน์ | video/mp4

View
Thumbnail
สื่อวิทยุ เรื่อง เทคนิค ช่วยลูกเลิกติดขว...
สื่อวิทยุ เรื่อง เทคนิค ช่วยลูกเลิกติดขวดนม

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

2007-09-05

สปอตวิทยุ | audio/x-mpeg

View
Thumbnail
สื่อวิทยุ เรื่อง ไม่นอนหลับคาขวดนม แปรงฟ...
สื่อวิทยุ เรื่อง ไม่นอนหลับคาขวดนม แปรงฟันให้ลูกแล้ว ก็ไม่ควรให้ลูกดูดนมอีก

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

2007-09-05

สปอตวิทยุ | audio/x-mpeg

View
Thumbnail
สื่อวิทยุ เรื่อง สบ๊าย สบาย บ๊าย บาย ขวด...
สื่อวิทยุ เรื่อง สบ๊าย สบาย บ๊าย บาย ขวดนม พ่อแม่ไม่ยุ่ง ลูกสุขภาพดี

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

2007-09-05

สปอตวิทยุ | audio/x-mpeg

View